Sait Faik Hikaye Armağanı

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen Armağan, edebiyat dünyamızın en büyük ödüllerinden biridir. 1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikaye Armağanı, 1964’ten itibaren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürüldü. 2003-2011 yılları arasında Darüşşafaka Cemiyeti ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle verilen Armağan, 2012’den itibaren ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle verilmeye başlandı.

Sait Faik, yaşamının son yıllarında çeşitli edebiyat matinelerine de katıldı. Bu matinelerden biri de Darüşşafaka Lisesi’nde yapıldı. Lise’de yapılan ilk toplantının konuğu Fazıl Hüsnü Dağlarca olmuş ve Dağlarca, ikinci toplantıya konuk olması için Abasıyanık’ı ikna etmişti. Matineden sonra okulu gezen Sait Faik, eve döndüğünde annesine mal varlığını babası hayatta olmayan çocuklara güzel imkânlar sağladığını düşündüğü Darüşşafaka’ya bağışlamayı teklif etti.

Abasıyanık’ın annesi Makbule Hanım, Sait Faik’in vefatından sonra, 8 Kasım 1954’te hazırladığı vasiyetinde mal varlıklarının çoğunu ve yazarın eserlerinin telif hakkını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bıraktı. Bu vasiyetnamenin bir maddesinde de, her sene dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşacak bir jürinin, o sene içerisinde yazılmış en iyi öyküyü seçerek ona “Sait Faik ve Makbule Abasıyanık Hikâye Mükâfatı” vermesini istedi.

Ödül ilk kez 1955 yılında verildi. Ödülün para armağanı 1960 yılına kadar Varlık Yayınları’nca karşılandı. 1960’tan 1963’e kadar kesintiye uğrayan ödül Makbule Hanım’ın 1964 yılındaki vefatından sonra Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürüldü.

Sait Faik, Sait Faik Hikaye Arma?an?

(Merhume Makbule ABASIYANIK’ın vasiyetini yürüten, Darüşşafaka Cemiyeti’nin, 28.01.2003 tarih ve 25 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen son şeklidir.)

1) Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 1964 yılında kurduğu jüri;
A) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye ve görevlilerinden,
B) Tanınmış edebiyatçılardan,
C) Edebiyat tarihi ve eleştirme alanlarında çalışan yazarlardan olmak üzere seçilmiş altı kişiden oluşmuştur. Ölüm ve istifalar gereği boşalan üyeliklere jürice aynı nitelikleri taşıyan kişiler seçilerek bu esas korunmuştur. 28.01.2003 tarihinden itibaren jüri;
Doğan HIZLAN, Prof. Dr. Şara SAYIN, Prof. Dr. Jale PARLA, Füsun AKATLI, Hilmi YAVUZ ve Nursel DURUEL’den oluşmaktaydı.

2010 yılından itibaren ise jüride;
Doğan HIZLAN, Murat GÜLSOY, Prof. Dr. Jale PARLA, Metin CELAL, Hilmi YAVUZ ve Nursel DURUEL
görev yapmaktadır.

2) “Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı”, bir takvim yılı içinde yayımlanmış hikâye kitapları arasında jürinin seçtiği başarılı ve üstün esere verilir. Başlangıçta 5.000 TL olarak tespit edilmiş olan armağan miktarı, zamanın gereğiyle Darüşşafaka Cemiyeti’nce arttırılmıştır. Jüri ve Cemiyet Yönetim Kurulu’nun teklif ve imkânlarıyla her yıl değişmesi mümkündür.
3) Bir takvim yılının en başarılı ve üstün eserini seçmekle görevli olan jüri, Türk Edebiyatında Sait Faik’in temsil ettiği düzeye layık olacak şekilde, insan ve toplum gerçeklerinin insancıl ve değerle işlenmiş olmasına, dil ve anlatım ustalığına hikâyelerdeki teknik başarıya dikkat eder.

4) Armağana aday olabilme şartları şunlardır.
A-Şubat ayı son günü akşamına kadar yazar veya yayınevlerince Cemiyetin sekreterliğine başvurarak aday olduğunu bildirmek ve kitaptan on nüsha teslim etmek.
B-Aynı takvim yılı içinde yayımlanmış kitaplardan, en az iki jüri üyesinin yazılı teklifiyle ileri sürülmek.
(1) C– Ödül almış bir kitap ile Sait Faik Hikâye Armağanı’na katılınamaz.

5) Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği (oylamaya katılmayan) sorumlu kişi, Cemiyete başvuran eserleri, 15 Mart’a kadar jüri üyelerine dağıtır. Armağana adaylık için başvurmamış eserler arasında değerli ve başarılı olanlar varsa, jüri üyeleri en az iki imzalı yazılı bir teklifle Cemiyetin görevli üyelerine bildirirler. Bu kitaplardan gerekli miktar Cemiyet tarafından satın alınarak jüri üyelerinin incelemesine sunulur. Bütün bu işlemler 15 Nisan’a kadar bitirilir. Jüri Başkanlığı, gerekirse kendisi başvurmamış eserler dışında armağana aday olması teklif edilen kitapların adlarını tespit için, Nisan ayı içinde, jüriyi toplantıya çağırabilir.

6) (2) “Sait Faik Hikâye Armağanı” nı kazanlar, bir daha, Sait Faik Hikâye Armağanı’na katılamazlar.

7) Jüri Başkanlığı jüriyi Mayıs ayının ilk haftası içinde toplantıya çağırır. Cemiyet Yönetim Kurulu’nca görevlendirilmiş olan kişi, bütün bu toplantıların yazışmalarını yürütmek için başkanlıkla ilişki kurar. Armağan, Cemiyetin düzenleyeceği özel bir törenle kazanan veya kazananlara verilir.

8) Jüri toplantısı Başkan’ın yönetiminde yapılır. Başkanlıkça gerekirse eserlerin tanıtımı ve değerlendirilmesi üzerinde konuşma açılır. Gizli oylamada yarıdan bir fazla oy alan eser, armağanı hak eder. Bu toplama varılamadığı zamanlarda, oy kazanmış eserler üzerinde, başkanlığın uygun göreceği şekilde oylamalar tekrar edilir. Tek başına armağanı hak eden eserin bulunmadığı durumlarda en az üç oy almış iki ayrı eser armağanı paylaşabilirler. (1) Hiçbir eserin gerekli başarı düzeyinde görülmediği zamanlarda, o yılın armağanı ertesi yıla eklenmek üzere ertelenir.

9) Jüri toplantısına katılamayan üyeler, oylarını kapalı zarflı bir yazıyla önceden Jüri Başkanlığına gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez.

10) Yönetmeliği aşan durumlarda gerekli karara varmak, jüri oylarının çoğunluğuyla mümkündür.

11) Kendisi aday olmamış, adaylığı jüri üyelerince teklif edilmiş eserlerin kazandığı durumlarda, eğer yazar reddederse, armağan Darüşşafaka Cemiyeti’ne kalır. Jüri üyelerinin yazılı tekliflerinden sonra, armağana aday olmayacağını yazılı olarak bildiren yazarların eserleri sözkonusu edilmez.

12) (2) Seçiciler Kurulu’na, Darüşşafaka Cemiyeti Genel Sekreteri ya da Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği bir üyesi aynı yetkilerle katılır. Oy eşitliği durumunda Seçiciler Kurulu Başkanı’nın ikinci oyu, belirleyici etki olur.

SAİT FAİK HİKAYE ARMAĞANI’NI KAZANLAR

 
KAÇINCI YIL KAZANAN KİTABIN İSMİ
 67.  2021  Şermin Yaşar  Deli Tarla
 66.  2020  Ethem Baran  Döngel Dünya
 65.  2019  Melisa Kesmez  Nohut Oda
 64.  2018  Kemal Varol  Sahiden Hikaye
 63.  2017  Pelin Buzluk   En Eski Yüz
 62.  2016  Muzaffer Kale  Güneş Sepeti
 61.  2015  Bora Abdo  Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü
 60.  2014  Mahir Ünsal Eriş  Olduğu Kadar Güzeldik
 59.  2013  Sine Ergün  Bazen Hayat
 58. ​  2012  Yalçın Tosun  Peruk Gibi Hüzünlü
 57​.  2011  Ahmet Büke  Kumrunun Gördüğü​
 56​.  2010  Aslı Erdoğan  Taş Bina ve Diğerleri​
 55​. ​  2009  Feryal Tilmaç​  Aradım Yaz Dediniz​
 54.​  2008 ​  Behçet Çelik ​  Gün Ortasında Arzu
 53.  2007  Selma Fındıklı ​  İmbatta Karanfil Kokusu
 52.​ ​  2006  Refik Algan ​  Saat Kulesi, Kısa Metinler ve Hikayeler
 ​51.  2005  Ayşe Sarısayın ​  Yorgun Anılar Zamanı
 50.​  2004 ​  Başar Başarır ​  Getirin O Günleri, Yakalım Bu Öyküleri
 49.​ ​ ​  2003  Mehmet Günsür ​  İçeri Bakan Kim
 48.​  2002 ​  Yekta Kopan ​  Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri
 47.​  ​2001 ​  Murat Gülsoy ​  Bu Kitabı Çalın
 46.​ ​  2000 ​  Faruk Duman  ​Av Dönüşleri
 ​​45.​  1999 ​  Necati Tosuner ​  Güneş Giderken
 44.  1998 ​  Erdal Öz  Sular Ne Güzelse
 44.  1998  Orhan Duru ​  Fırtına
 43.  1997 ​  Ayşe Kulin ​  Foto Sabah Resimleri
 ​42.​ ​  1996  Cemil Kavukçu ​  Uzak Noktalara Doğru​
 ​41. ​  1995 ​  Mehmet Zaman Saçlıoğlu ​  Yaz Evi
 40.​ ​ ​  1994  Osman Şahin ​  Selam Ateşleri
 39.​ ​  1993 ​ ​  Ödül verilmedi  
 38.​ ​  1992   ​Oya Baydar ​  Elvada Alyoşa
 37.​ ​  1991 ​  Ayla Kutlu ​  Sen de Gitme Triyandafilis
 36.​ ​​  1990 ​  Nezihe Meriç ​  Bir Kara Derin Kuyu
 35. ​  1989 ​  Demir Özlü  ​Stockholm Öyküleri
 34. ​​  1988​  Gülderen Bilgili  Bir Gece Yolculuğu
 34.  1988  Mahir Öztaş ​  Ay Gözetleme Komitesi
 33.​  1987 ​  Tomris Uyar ​  Yaza Yolculuk
 32.​ ​  1986 ​  Feyza Hepçilingirler ​  Eski Bir Balerin
 31.​  1985 ​  Tarık Dursun K.  Ona Sevdiğimi Söyle
 30.​ ​  1984 ​  Pınar Kür ​  Akışı Olmayan Sular
 29.​  1983 ​  Nursel Duruel  Geyikler, Annem ve Almanya
 28.​  1982 ​  Ödül verilmedi  
 27.​ ​  1981 ​ ​  Ödül verilmedi  
 26.​ ​  1980 ​  Tomris Uyar ​  Yürekte Bukağı
 25.  1979 ​  Ferit Edgü  Bir Gemide
 24.  1978  Adnan Özyalçıner  Gözleri Bağlı Adam
 24.​  1978 ​  Selçuk Baran  Anaların Hakkı
 23.​  1977 ​  Necati Cumalı ​  Makedonya
 22.  1976 ​  Selim İleri ​  Dostlukların Son Günü
 ​21.  1975 ​  Adalet Ağaoğlu ​  ​Yüksek Gerilim
 20.  1974 ​  Fakir Baykurt ​  Can Parası
 19.​ ​  1973 ​  Demirtaş Ceyhun ​  Çamasan
 18.​  ​1972 ​  Füruzan ​  Parasız Yatılı
 17.  1971 ​  Bekir Yıldız  Kaçakçı Şahan
 17.​ ​​  1971 ​  Bilge Karasu  Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı
 16​.  1970 ​  Zeyyat Selimoğlu  ​Direğin Tepesinde Bir Adam
 15.  1969  ​Orhan Kemal  Önce Ekmek
 15.​ ​  1969 ​  Faik Baysal ​  Sancı Meydanı
 ​14.  1968​ ​  Muzaffer Buyrukçu  ​Kavga
 13.​ ​  1967 ​  Tarık Dursun K. ​  Yabanın Adamları
 ​12.  1966 ​  Cengiz Yörük ​  Çölde Bir Deve
 11.​ ​  1965 ​  Kamuran Şipal ​  Elbiseciler Çarşısı
 11.​ ​​  1965  Mahmut Özay ​  Yorgo
 10.​  1964 ​  Adnan Özyalçıner ​  Sur
 10.  1964  Mehmet Seyda ​  Başgöz Etme Zamanı
 9.​  1963​ ​  ​Ödül verilmedi  
 8.  1962  ​Ödül verilmedi  
 7.  1961  ​Ödül verilmedi  
 6.  1960  ​Ödül verilmedi  
 5.​  1959 ​  Oktay Akbal ​  Berber Aynası
 4.​ ​  1958 ​  Orhan Kemal ​  Kardeş Payı
 ​ ​3.​ ​  1957 ​  Necati Cumalı  ​Değişik Gözle
 2.​ ​  1956 ​  Tahsin Yücel ​  Haney Yaşamalı
 1. ​  1955 ​  Haldun Taner ​  On İkiye Bir Var
 ​1. ​  1955 ​  Sabahattin Kudret Aksal ​  Gazoz Ağacı

Sait Faik Hikâye Armağını 1955’ten 1964 yılına kadar Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık tarafından verildi.
Makbule Hanım’ın 1963’te vefatından sonra Darüşşafaka Cemiyeti bir yönetmelik düzenleyerek, 1964 yılından itibaren
her yıl bu armağanı vermeyi sürdürdü.

Dip notlar
(1) 06.05.1999 tarihindeki Jüri Toplantısı kararı ile yeni yönetmelik değişikliği olarak yer almaktadır.
(2) 06.05.1999 tarihindeki Jüri Toplantısı kararı ile yeni yönetmelik değişikliği olarak yer almaktadır.
“Sait Faik Hikâye Armağanı”nı kazanmış olan bir yazar, kazandığı yılın üstünden beş yıl geçmeden,
tekrar armağana aday olamaz, şeklinde idi.
(3) 06.05.1999 tarihinde iş bu altı çizili cümle, Jüri kararı ile birkez daha pekiştirildi.
(4) 12.Madde, 7 Mayıs 1986 tarihindeki Jüri toplantısında alınan karar gereği eklendi.