Sait Faik Hikaye Armağanı

Yazar Sait Faik Abasıyanık anısına her yıl bir öykücüye verilen Armağan, edebiyat dünyamızın en önemli ödüllerinden biridir. 1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından başlatılan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten itibaren Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. 2003-2011 yılları arasında Darüşşafaka Cemiyeti ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle verilen Armağan, 2012’den itibaren ise Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle verilmektedir.

Yaşamının son yıllarında çeşitli edebiyat matinelerine katılan Sait Faik, Darüşşafaka Lisesi’nde yapılan bir matineye de katılır. Lisede yapılan ilk toplantının konuğu Fazıl Hüsnü Dağlarca olmuştur ve Dağlarca, ikinci toplantıya konuk olması için Abasıyanık’ı ikna eder. Matineden sonra Okulu gezen Sait Faik, eve döndüğünde annesine mal varlığını babası hayatta olmayan çocuklara güzel imkânlar sağladığını düşündüğü Darüşşafaka’ya bağışlamayı teklif eder.

Abasıyanık’ın annesi Makbule Hanım, Sait Faik’in vefatından sonra, 8 Kasım 1954’te hazırladığı vasiyetnamede mal varlıklarının çoğunu ve yazarın eserlerinin telif hakkını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bırakır. Bu vasiyetnamenin bir maddesinde de her sene dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşacak bir jürinin, o sene içerisinde yazılmış en iyi öyküyü seçerek ona “Sait Faik ve Makbule Abasıyanık Hikâye Mükâfatı” verilmesi istenir.

Armağan, ilk kez 1955 yılında verilir. Sait Faik Armağanı para ödülü 1960 yılına kadar Varlık Yayınlarınca karşılanır. 1960-1963 tarihleri arasında verilemeyen ödül, Makbule Hanım’ın 1964 yılındaki vefatından sonra Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülür.

Sait Faik Hikaye Armağanı Yönetmeliği

Sait Faik Hikâye Armağanı Yönetmeliği

Merhume Makbule Abasıyanık’ın vasiyetini yürüten Darüşşafaka Cemiyeti’nin 24.12.2019 tarih ve 62 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda kabul edilen son şeklidir.

1) Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun 1964 yılında kurduğu Jüri;

A) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üye ve görevlilerinden,

B) Tanınmış edebiyatçılardan,

C) Edebiyat tarihi ve eleştiri alanlarında çalışan yazarlardan ve Darüşşafaka Cemiyeti temsilcisinden olmak üzere seçilmiş 7 kişiden oluşmuştur.

1987 yılından itibaren jüriye Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından atanan bir üye de eşit şartlarla katılmaya başlamıştır. Darüşşafaka Cemiyeti kendisi tarafından atanan üyeyi uygun gördüğü takdirde değiştirebilir.

Ölüm ve istifalar gereği boşalan üyeliklere jüri tarafından aynı nitelikleri taşıyan kişiler seçilerek bu esas korunmuştur.

2022 yılında Prof. Dr. Murat Gürsoy’un üyelikten ayrılması üzerine 2023 yılından itibaren jüride; Doğan HIZLAN (Jüri Başkanı), Hilmi YAVUZ, Nursel DURUEL, Prof. Dr. Jale PARLA, Beşir ÖZMEN, Metin CELAL ve Jale Özata DİRLİKYAPAN yer almaktadır.

2) Sait Faik Abasıyanık Hikâye Armağanı bir takvim yılı içinde yayımlanmış bir yazara ait hikâye kitapları arasında jürinin seçtiği başarılı ve üstün esere verilir. Armağan’ın miktarı her yıl Darüşşafaka Cemiyeti’nce belirlenmektedir. Armağan miktarının Jüri ve Cemiyet Yönetim Kurulu’nun teklif ve imkânlarıyla değişmesi mümkündür.

3) Bir takvim yılının en başarılı ve üstün eserini seçmekle görevli olan jüri, Türk Edebiyatında Sait Faik’in temsil ettiği düzeye layık olacak şekilde, insan ve toplum gerçeklerinin insancıl ve değerle işlenmiş olmasına, dil ve anlatım ustalığına hikâyelerdeki teknik başarıya dikkat eder.

4) Armağan’a aday olabilme şartları şunlardır.

A- Şubat ayı son günü akşamına kadar yazar veya yayınevlerince Darüşşafaka Cemiyeti Kurumsal İletişim Birimi’ne başvurarak aday olduğunu bildirmek ve kitaptan on nüsha teslim etmek.

B- Aynı takvim yılı içinde yayımlanmış kitaplardan, en az iki jüri üyesinin yazılı teklifiyle önerilmek.

Kısıtlayıcı Hükümler:

C- Armağan’a aday olan kitabın daha önce başka bir ödül almamış olması gerekir.

D- Daha önce Sait Faik Hikâye Armağanı kazanmış bir yazar ikinci defa Armağan’a başvuramaz.

5) Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği (oylamaya katılmayan) sorumlu kişi, Cemiyet’e başvuran eserlerin ve yazarların adlarını Jüri üyelerine bildirir.

Armağan’a adaylık için başvurmamış ancak aynı takvim yılı içinde yayımlanmış eserler arasında değerli ve başarılı olanlar varsa, Jüri üyeleri en az iki imzalı yazılı bir teklifle Cemiyet’in görevlendirdiği sorumlu kişiye bildirirler.

Bu kitaplardan gerekli miktar Cemiyet tarafından satın alınarak diğer başvuran kitaplar arasına katılır. Başvuruda bulunanların sayısı göz önünde bulundurularak Jüri tarafından bir ön jüri kurulur, kitaplar ön jüriye 15 Mart akşamına kadar iletilir. Ön jüri başvuran eserler içinden bir eleme yaparak 10 kitaplık bir kısa liste oluşturur. Kısa listede yer alan kitaplar tüm jüri üyelerine gönderilir. Eş zamanlı olarak bu kısa liste 15 Nisan günü kamuoyuna açıklanır. Bütün bu işlemler 15 Nisan’a kadar tamamlanır.

6) Kısa listede yer alan eserler arasında Armağan’a katılmamış ancak jüri üyeleri tarafından aday gösterilmiş olanlar varsa, kısa liste kamuoyuna açıklanmadan önce bu bilgi yazarlarıyla paylaşılır ve yazılı onayları alınır. Onay vermeyen yazarlar kısa listeden çıkarılır.

7) Başkan, Jüriyi mayıs ayının ilk haftası içinde toplantıya çağırır. Cemiyet Yönetim Kurulu’nca görevlendirilmiş olan kişi bütün bu toplantıların yazışmalarını yürütmek için Başkanlıkla ilişki kurar.

8) Jüri toplantısı Başkan’ın yönetiminde yapılır. Jüri toplantısına, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından görevlendiren üye de aynı yetkilerle katılır.

Başkanlıkça gerekirse eserlerin tanıtımı ve değerlendirilmesi üzerinde görüşme açılır.

Gizli oylamada yarıdan bir fazla oy alan eser, Armağan’ı hak kazanır. Bu toplama varılamadığı zamanlarda, oy kazanmış eserler üzerinde, Başkanlığın uygun göreceği şekilde oylamalar tekrar edilir.

Oy eşitliği durumunda Jüri Başkanı’nın ikinci oyu, belirleyici etki olur.

Tek başına Armağan’ı hak eden eserin bulunmadığı durumlarda en az üç oy almış iki ayrı eser Armağan’ı paylaşabilirler.  Hiçbir eserin gerekli başarı düzeyinde görülmediği zamanlarda, o yılın Armağan’ı ertesi yıla eklenmek üzere ertelenir.

9) Jüri toplantısına katılamayan üyeler, oylarını kapalı zarflı bir yazıyla önceden Jüri Başkanına gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez.

10) Yönetmelik tarafından düzenlenmeyen durumlarda, gerekli karara varmak, Jüri oylarının çoğunluğuyla mümkündür.

11) Armağan, Armağan’a layık görülen yazar tarafından kabul edilmezse, Darüşşafaka Cemiyeti’ne kalır.

12) Armağan, Cemiyet’in düzenleyeceği özel bir törenle kazanan veya kazananlara verilir.

SAİT FAİK HİKAYE ARMAĞANI’NI KAZANLAR

 
KAÇINCI YIL KAZANAN KİTABIN İSMİ
 69.   2023 Ayşegül Devecioğlu  Anatomi Dersi 
 68.  2022  Kamil Erdem  Yok Yolcu
 67.  2021  Şermin Yaşar  Deli Tarla
 66.  2020  Ethem Baran  Döngel Dünya
 65.  2019  Melisa Kesmez  Nohut Oda
 64.  2018  Kemal Varol  Sahiden Hikaye
 63.  2017  Pelin Buzluk   En Eski Yüz
 62.  2016  Muzaffer Kale  Güneş Sepeti
 61.  2015  Bora Abdo  Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü
 60.  2014  Mahir Ünsal Eriş  Olduğu Kadar Güzeldik
 59.  2013  Sine Ergün  Bazen Hayat
 58. ​  2012  Yalçın Tosun  Peruk Gibi Hüzünlü
 57​.  2011  Ahmet Büke  Kumrunun Gördüğü​
 56​.  2010  Aslı Erdoğan  Taş Bina ve Diğerleri​
 55​. ​  2009  Feryal Tilmaç​  Aradım Yaz Dediniz​
 54.​  2008 ​  Behçet Çelik ​  Gün Ortasında Arzu
 53.  2007  Selma Fındıklı ​  İmbatta Karanfil Kokusu
 52.​ ​  2006  Refik Algan ​  Saat Kulesi, Kısa Metinler ve Hikayeler
 ​51.  2005  Ayşe Sarısayın ​  Yorgun Anılar Zamanı
 50.​  2004 ​  Başar Başarır ​  Getirin O Günleri, Yakalım Bu Öyküleri
 49.​ ​ ​  2003  Mehmet Günsür ​  İçeri Bakan Kim
 48.​  2002 ​  Yekta Kopan ​  Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri
 47.​  ​2001 ​  Murat Gülsoy ​  Bu Kitabı Çalın
 46.​ ​  2000 ​  Faruk Duman  ​Av Dönüşleri
 ​​45.​  1999 ​  Necati Tosuner ​  Güneş Giderken
 44.  1998 ​  Erdal Öz  Sular Ne Güzelse
 44.  1998  Orhan Duru ​  Fırtına
 43.  1997 ​  Ayşe Kulin ​  Foto Sabah Resimleri
 ​42.​ ​  1996  Cemil Kavukçu ​  Uzak Noktalara Doğru​
 ​41. ​  1995 ​  Mehmet Zaman Saçlıoğlu ​  Yaz Evi
 40.​ ​ ​  1994  Osman Şahin ​  Selam Ateşleri
 39.​ ​  1993 ​ ​  Ödül verilmedi  
 38.​ ​  1992   ​Oya Baydar ​  Elvada Alyoşa
 37.​ ​  1991 ​  Ayla Kutlu ​  Sen de Gitme Triyandafilis
 36.​ ​​  1990 ​  Nezihe Meriç ​  Bir Kara Derin Kuyu
 35. ​  1989 ​  Demir Özlü  ​Stockholm Öyküleri
 34. ​​  1988​  Gülderen Bilgili  Bir Gece Yolculuğu
 34.  1988  Mahir Öztaş ​  Ay Gözetleme Komitesi
 33.​  1987 ​  Tomris Uyar ​  Yaza Yolculuk
 32.​ ​  1986 ​  Feyza Hepçilingirler ​  Eski Bir Balerin
 31.​  1985 ​  Tarık Dursun K.  Ona Sevdiğimi Söyle
 30.​ ​  1984 ​  Pınar Kür ​  Akışı Olmayan Sular
 29.​  1983 ​  Nursel Duruel  Geyikler, Annem ve Almanya
 28.​  1982 ​  Ödül verilmedi  
 27.​ ​  1981 ​ ​  Ödül verilmedi  
 26.​ ​  1980 ​  Tomris Uyar ​  Yürekte Bukağı
 25.  1979 ​  Ferit Edgü  Bir Gemide
 24.  1978  Adnan Özyalçıner  Gözleri Bağlı Adam
 24.​  1978 ​  Selçuk Baran  Anaların Hakkı
 23.​  1977 ​  Necati Cumalı ​  Makedonya
 22.  1976 ​  Selim İleri ​  Dostlukların Son Günü
 ​21.  1975 ​  Adalet Ağaoğlu ​  ​Yüksek Gerilim
 20.  1974 ​  Fakir Baykurt ​  Can Parası
 19.​ ​  1973 ​  Demirtaş Ceyhun ​  Çamasan
 18.​  ​1972 ​  Füruzan ​  Parasız Yatılı
 17.  1971 ​  Bekir Yıldız  Kaçakçı Şahan
 17.​ ​​  1971 ​  Bilge Karasu  Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı
 16​.  1970 ​  Zeyyat Selimoğlu  ​Direğin Tepesinde Bir Adam
 15.  1969  ​Orhan Kemal  Önce Ekmek
 15.​ ​  1969 ​  Faik Baysal ​  Sancı Meydanı
 ​14.  1968​ ​  Muzaffer Buyrukçu  ​Kavga
 13.​ ​  1967 ​  Tarık Dursun K. ​  Yabanın Adamları
 ​12.  1966 ​  Cengiz Yörük ​  Çölde Bir Deve
 11.​ ​  1965 ​  Kamuran Şipal ​  Elbiseciler Çarşısı
 11.​ ​​  1965  Mahmut Özay ​  Yorgo
 10.​  1964 ​  Adnan Özyalçıner ​  Sur
 10.  1964  Mehmet Seyda ​  Başgöz Etme Zamanı
 9.​  1963​ ​  ​Ödül verilmedi  
 8.  1962  ​Ödül verilmedi  
 7.  1961  ​Ödül verilmedi  
 6.  1960  ​Ödül verilmedi  
 5.​  1959 ​  Oktay Akbal ​  Berber Aynası
 4.​ ​  1958 ​  Orhan Kemal ​  Kardeş Payı
 ​ ​3.​ ​  1957 ​  Necati Cumalı  ​Değişik Gözle
 2.​ ​  1956 ​  Tahsin Yücel ​  Haney Yaşamalı
 1. ​  1955 ​  Haldun Taner ​  On İkiye Bir Var
 ​1. ​  1955 ​  Sabahattin Kudret Aksal ​  Gazoz Ağacı

Sait Faik Hikâye Armağını 1955’ten 1964 yılına kadar Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık tarafından verildi.
Makbule Hanım’ın 1963’te vefatından sonra Darüşşafaka Cemiyeti bir yönetmelik düzenleyerek, 1964 yılından itibaren
her yıl bu armağanı vermeyi sürdürdü.