“Son Kuşlar” Üzerine…

Sait Faik Araştırma Atölyesi’nin altıncı bölümü 22 Mart 2015’te Caddebostan-Muhtar Özkaya Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.

Sait Faik’in “Son Kuşlar” adlı hikâyesinin merkez alındığı atölye çalışmasında çeşitli sosyolojik, psikolojik, dilbilimsel ve edebî çözümlemeler etkileşimli olarak katılımcılar ve moderatörler tarafından dile getirildi. Oturum sonucunda ortaya çıkan 40’a yakın kavram ve kavramlar arasındaki etkileşimler beş adet bilişsel haritayla temsil edilerek araştırma sürecine dâhil oldu.

Aşağıdaki haritayla ilgili detaylı inceleme için http://bit.ly/sonkuslarbh adresine tıklayabilirsiniz.

sonkuslarbhk

Ezgi Şahin, Elif Hopyar, Nilüfer Gücer, Jale Kaymaz, Zafer Yalçınpınar, Duygu Gündeş, Fatma Özdirek, Umut Yıldırım, Janset Duman, Ayça Ulus'a atölye çalışmalarına katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.
 

sfbhetkinlikson kuşlar 4son kuşlar 3son kuşlar 2